P_20150903_134826_HDR-01

เดินทาง

บางครั้งปลายทางกับจุดเริ่มต้นของการเดินทางก็คือที่เดียวกัน ความหมายของการเดินทางไม่ใช่การก้าวไปให้ไกล แต่คือทุกก้าวที่ย่างออกไปขอให้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในทางที่เลือกเดิน เอย :)

Comments

ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะ

10 เรื่องที่จะทำ ในปี 2559... นี่ก็ปีใหม่มาเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะได้เริ่มต้นจริงๆจังๆซักที เพื่อให้ทุกๆปีจากนี้เกิดการพัฒนาตัวเองมากขึ้น การตั้งเป้าหมายถึงสิ่งดีดีที่จะทำ ถือเป็นเรื่...
เรื่องราวดีดีที่ได้เรียนรู้ในปี ๒๕๕๘... ผมเชื่อว่าในทุกๆปีเราทุกคนต่างได้เรียนรู้อะไรมากมาย มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไป มันคงจะดีถ้าเราทิ้งเรื่องร้ายๆไว้กับปีก่อน แล้วเก็บเอาแต่เรื่...
การเดินทางในปี ๒๕๕๘... ปี 2558 ผมขอยกให้เป็นปีแห่งการเดินทางเลยครับ เพราะได้มีโอกาสเดินทางไปหลายที่มาก ทั้งเดินทางท่องเที่ยว เดินทางตามรอยพระพุทธศาสนา รวมถึงเดินทางเพื่อศึกษ...
อินดง อินเดีย | ตามรอยพระพุทธเจ้า จากอินเดีย สู่เน... สวัสดีครับ ผมเพิ่งมีโอกาสได้ออกเดินทางตามรอยพระพุทธบาทไปยังสถานที่ที่เค้าเรียกว่า 4 สังเวชนียสถาน หรือก็คือที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพานขอ...