เดินทาง

บางครั้งปลายทางกับจุดเริ่มต้นของการเดินทางก็คือที่เดียวกัน ความหมายของการเดินทางไม่ใช่การก้าวไปให้ไกล แต่คือทุกก้าวที่ย่างออกไปขอให้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในทางที่เลือกเดิน เอย 🙂