ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว #3

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม
ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว ครั้งที่3 โดยกลุ่มใบไม้

ผู้ร่วมค่ายและทีมงานรวมกว่า 60 ชีวิต ได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตร่วมกัน เราไปเดินป่า ดูนก ดูดาว และนั่งกินข้าวบนพื้นดินเดียวกันขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมแบ่งปัน ช่วยกันแต่งแต้มความฝันร่วมกันกับพวกเรากลุ่มใบไม้ หัวหน้า เก่ง กลุ่มใบไม้ เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเราทำให้คนเกิดทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ความรักความห่วงแหนและเอาใจใส่ จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาเอง

พวกเราเคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก จน พี่โรจน์ บ้านนกฮูก ได้ให้ข้อคิดกับพวกเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโลก เราแค่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี และคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกได้ในที่สุด

มาถึงตอนนี้พวกเราจึงเริ่มมองเห็นเส้นทางที่จะต้องมุ่งไปได้ชัดเจนมากขึ้น ได้รู้และมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั่นมีความหมาย และจะยังคงยึดมั่นในคติประจำกลุ่มที่ว่า “จงทำสิ่งที่ทำได้ ณ จุดที่อยู่ ด้วยสิ่งที่มี” ตลอดไป ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อพวกเราทุกคนนี่เอง 🙂

กลุ่มใบไม้ เพื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พวกเราทำสิ่งที่ทำได้ ณ จุดที่อยู่ ด้วยสิ่งที่มี

#กลุ่มใบไม้ #baimaiorg

เขม กลุ่มใบไม้
14/11/2558