• กว่าจะมาเป็นโลโก้ SEA-ECO Thailand

    ในการออกแบบโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ให้สินค้าหรือองค์ธุรกิจใดๆนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโลโก้ต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ และสื่อความหมายให้เข้าใจถึงสินค้าหรือธุรกิจนั้นๆได้เป็นอย่างดี เพราะโลโก้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนจดจำแบรนด์ของเราได้ ในวันนี้จะขอเล่าถึงเบื้องหลังการออกแบบโลโก้เพื่อองค์กร NGO แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า SEA ECO องค์กรนี้ทำเกี่ยวกับอะไร และโลโก้จะออกมาเป็นยังไง ลองติดตามไปพร้อมกันเลยครับ