หัวหิน – สุราษฎร์ธานี

ถึงเวลาออกเดินทางจากหัวหินอีกครั้ง เป้าหมายปลายทางคราวนี้ยังคงเป็นที่เดียวกับสองสามครั้งที่ผ่านมาคือสุราษฎร์ธานี บ้านเกิดเมืองเติบโตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยหล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่มาได้ถึงทุกวันนี้

จุดประสงค์การเดินทางครั้งนี้เพื่อครอบครัวพร้อมหน้าระลึกวันครบรอบ 1 ปีที่คุณพ่อได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ให้พ่อได้เห็นว่าพวกเรายังคิดถึงและรักท่านแค่ไหน พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อให้พ่อเฝ้าดูพวกเราอย่างสบายใจ

ถึงวันนี้กายพ่อจะจากไปแต่ทุกเรื่องราวของพ่อจะคงอยู่ในจิตใจตลอดกาล 🙂