เพราะชีวิตต้องมีจุดหมาย จุดหมายที่ตั้งไว้แต่ไม่เคยได้ทำนั้นด้อยค่ายิ่งกว่าเศษกระดาษแผ่นเดียว 🙂
เพื่อไม่ให้ลืมว่าเคยตั้งเป้าอะไรไว้ก็ต้องจดบันทึกไว้บ้างนะเอย


Lifework

  • 100,000 FB Fanpage HuaHin Town

เที่ยวไทย

เที่ยวรอบโลก

  • ทัวร์เวียดนาม 1 สัปดาห์คนเดียว
  • สำรวจธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ภูฎาน
  • สัมผัสความหนาวกางเตนท์นอนที่ตีนเขาหิมาลัย
  • นั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปลอนดอน

Microstock