[Dhamma Hipster] ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

การปฏิบัติธรรม กระทำความดี ไม่ได้ช่วยให้เราแคล้วคลาดจากภยันตราย หรือหลุดพ้นจากความวิบัติใดๆ แต่ธรรมะจะช่วยให้เรารู้ว่าจะวางใจอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ การเสื่อมสลายคือสัจธรรม เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงแท้แน่นอน การวางจิตใจไม่ให้เข้าไปติดอยู่ในภัยวิบัตินั้นได้ต่างหาก คือผลลัพธ์จากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง 🙂

ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะ

แต่งงานกันนะ "อะไรๆก็ไม่เป็นใจ แต่ทำไมช่างมีความสุข" เมื่อคืนไปงานแต่งของเพื่อน จริงๆคือเป็นลูกค้าของเรามาก่อนทั้งสองคน แต่หลังจากผ่านข้ามคืนแห่งการเปิดใจ (จริง...
50% "เมื่อ Battery เหลือ 50% และเรากำลังเดินทางไกล" เราจะประหยัดแบตเตอรี่เก็บไว้ หรือควรใช้ให้เต็มที่จนแบตหมดคามือ คำตอบคงจะขึ้นอยู่กับปลายทาง ถ้าเรารู...
ความสัมพันธ์ล่องหน "ความสัมพันธ์ล่องหน" ที่คอนโดจะมีห้องฟิตเนสเล็กๆไว้ให้ ซึ่งก็มีคนมาใช้น้อยมาก แต่ละครั้งที่ไปเล่นก็แทบจะไม่เคยเจอคนอื่นเลย แต่เรารู้ได้ว่ามีคนมา...
ดอกหญ้าหน้าบ้านแม่ เพราะแสงตะวันช่างเจิดจ้าเสียจนทำให้ดอกหญ้าดูสดใส สององค์ประกอบที่ช่วยกันทำให้ภาพหนึ่งใบดูสมบูรณ์ ดวงตะวันอาจจะไม่ทันสังเกตว่าแสงของตัวเองส่องไปถึงใ...