กว่าจะมาเป็นโลโก้ SEA-ECO Thailand

ในการออกแบบโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ให้สินค้าหรือองค์ธุรกิจใดๆนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโลโก้ต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ และสื่อความหมายให้เข้าใจถึงสินค้าหรือธุรกิจนั้นๆได้เป็นอย่างดี เพราะโลโก้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนจดจำแบรนด์ของเราได้

ในวันนี้จะขอเล่าถึงเบื้องหลังการออกแบบโลโก้เพื่อองค์กร NGO แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า SEA ECO องค์กรนี้ทำเกี่ยวกับอะไร และโลโก้จะออกมาเป็นยังไง ลองติดตามไปพร้อมกันเลยครับ


SEA ECO หรือ SOUTH EAST ASIAN ECOLOGICAL CONSERVATION เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยจะทำหน้าที่ระดมทุนจากที่ต่างๆ ส่งผ่านให้มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่สำคัญ นำไปใช้ในการทำงานอนุรักษ์ เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

p1

โจทย์คือเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำงานโดยเน้นพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนแล้วก็เริ่มงานออกแบบได้

จุดแรกเลยที่สามารถนำมาใช้ได้คือชื่อ SEA หรือ South East Asia ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศ และ ECO ซึ่งหมายถึงธรรมชาติรอบตัวเรา จากตรงนี้จึงได้องค์ประกอบเพื่อนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์คือจำนวนของประเทศ สีสันและรูปทรงของธรรมชาติ

p2

เมื่อผสมผสานส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ผลที่ได้จึงออกมาเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีความหมายซ่อนอยู่ภายในตามองค์ประกอบที่เราเลือกสรรมา

p3

ใช้รูปทรงของหยดน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ใส่สีและรูปแบบของธรรมชาติแต่ละชนิดลงไป ดิน น้ำ ลม ไฟ ไม้ และภายในของหยดน้ำจะประกอบไปด้วยวงกลมสีจางๆทั้งหมด 10 วง ตามจำนวนประเทศในกลุ่ม Asean นั่นเองครับ

เมื่อได้สัญลักษณ์แล้วก็ไปต่อในส่วนของตัวหนังสือสำหรับชื่อองค์กร SEA ECO

p4

เลือกใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งคำ 2 คำออกจากกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค ใช้แบบอักษรที่ดูทันสมัย และเรียบง่าย คำว่า SEA เลือกใช้สีฟ้าน้ำทะเล เป็นการเล่นคำระหว่าง SEA จาก South East Asia กับ Sea ที่แปลว่าทะเล ส่วน ECO เลือกใช้สีเขียวตามแบบนิยม ใส่ Thailand ลงไปเพราะสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนี้อยู่ในประเทศไทยครับ ส่วนภายในพื้นผิวตัวอักษรก็ใส่วงกลม 10 วงไว้เช่นกัน

เมื่อได้สัญลักษณ์ และชื่อแล้วก็จับมารวมกันในหลายๆรูปแบบเพื่อสร้างความแตกต่าง

 

D1

D2

D3

 

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเลือกแบบมาทำเป็นภาพตัวอย่างหรือ Mockup สามมิติ เพื่อให้เห็นภาพว่าเมื่อนำไปใช้งานจริงจะมีลักษณะประมาณไหนครับ

 

p5

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของการออกแบบโลโก้ SEA ECO สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการออกแบบชิ้นงานอื่นๆได้ ทั้งในเรื่องของการใช้สี เล่นคำ สัญลักษณ์ และความหมายแฝงอื่นๆ

หวังว่าจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ 🙂